Language of document :

Talan väckt den 11 februari 2013 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-15/13)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi och J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsluta handläggningen av ärendena som rör överföring av sökandens pensionsrättigheter, utan att någon överföring gjorts.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 17 april 2012 att avsluta handläggningen av ärendena som rör överföring av sökandens pensionsrättigheter,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.