Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Camacho-Fernandes v. Komise

(Věc F-16/13)1

„Veřejná služba – Úředníci – Sociální zabezpečení – Článek 73 služebního řádu – Nemoc z povolání – Vystavení azbestu a jiným látkám – Lékařská komise – Neuznání profesního původu nemoci, jež způsobila smrt úředníka – Soulad posudku lékařské komise se stanovenými pravidly – Zásada kolegiality – Zadání – Odůvodnění – Zásada rovného zacházení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugalsko) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a V. Joris, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Společného systému zdravotního pojištění v rozsahu, v němž potvrzuje znění návrhu rozhodnutí, kterým se zamítá žádost o uznání profesního původu nemoci, na niž manželka žalobce, bývalá úřednice, zemřela.Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Ivo Camacho-Fernandes ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.