Language of document :

Personaldomstolens (andra avdelningen) dom av den 10 april 2014 – Camacho-Fernandes mot kommissionen

(Mål F-16/13)1

(Personalmål – Tjänstemän – Social trygghet – Artikel 73 i tjänsteföreskrifterna – Yrkessjukdom – Exponering för asbest och andra ämnen – Läkarkommitté – Beslut att den sjukdom som tjänstemannen avlidit av inte ska anses vara yrkesrelaterad – Fråga huruvida läkarkommitténs yttrande är korrekt – Kollegialitetsprincipen – Mandat – Motivering – Likabehandlingsprincipen)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugal) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och V. Joris)

Saken

Yrkande om ogiltigförklaring av det beslut som meddelats av Gemensamma sjukförsäkringssystemet om att fastställa beslutsförslaget om att den sjukdom som sökandens maka, tillika före detta tjänsteman, avlidit av inte ska anses vara yrkesrelaterad.

Domslut

Talan ogillas.

Ivo Camacho-Fernandes ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

____________

(1 ) EUT C 108, 13.4.2013, s. 40.