Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 14.5.2014 – Delcroix v. EUH

(Asia F-11/13)1

(Henkilöstö – Virkamies – Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) – Kolmannessa maassa olevan edustuston päällikkö – Siirto EUH:n päätoimipaikkaan – Edustuston päällikön tehtävän ennenaikainen lakkaaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nicola Delcroix (Bryssel, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal ja S. Orlandi, sitten asianajajat D. Abreu Caldas, J.-N. Louis ja S. Orlandi)

Vastaaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: aluksi R. Metsola ja S. Marquardt, sitten S. Marquardt)

Oikeudenkäynnin kohde

Kumoamisvaatimus päätöksestä, jolla kantaja siirrettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) päätoimipaikkaan sijoitettuun virkaan ja hänelle EU:n edustustoon Djiboutissa sijoitettuun tehtävään annettu määräys lakkautettiin.

Tuomiolauselma

Kumotaan 8.3.2012 päivätyllä kirjeellä tiedoksi annettu päätös, jolla Nicola Delcroix siirrettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon päätoimipaikkaan ja hänelle Euroopan unionin Djiboutin tasavallassa olevan edustuston päällikön tehtävään annettu määräys siten lakkautettiin ennenaikaisesti.

Euroopan ulkosuhdehallinto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Nicola Delcroix’n oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 123, 27.4.2013, s. 29.