Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 14 mei 2014 – Delcroix / EDEO

(Zaak F-11/13)1

(Openbare dienst – Ambtenaar – EDEO – Hoofd van delegatie in derde land – Overplaatsing naar hoofdkantoor van EDEO – Voortijdige beëindiging van functie van hoofd van delegatie)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Nicola Delcroix (Brussel, België) (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten, vervolgens D. Abreu Caldas, J.-N. Louis en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Dienst voor extern optreden (vertegenwoordigers: aanvankelijk R. Metsola en S. Marquardt, gemachtigden, vervolgens S. Marquardt, gemachtigde)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker over te plaatsen naar een ambt in het hoofdkantoor van EDEO en zijn tewerkstelling bij een delegatie van de EU in Djibouti te beëindigen

Dictum

Het besluit, waarvan kennis is gegeven bij e-mail van 8 maart 2012, om Delcroix over te plaatsen naar het hoofdkantoor van de Europese Dienst voor extern optreden en zijn tewerkstelling als hoofd van de delegatie van de Europese Unie in de Republiek Djibouti voortijdig te beëindigen, wordt nietig verklaard.

De Europese Dienst voor extern optreden zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van Delcroix.

____________

____________

1     PB C 123 van 27.4.2013, blz. 29.