Language of document : ECLI:EU:F:2013:207

USNESENÍ PŘEDSEDY TŘETÍHO SENÁTU SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

6. prosince 2013

Věc F‑14/13

Nikolaos Aridas

v.

Evropská komise

„Smírné narovnání sporu – Článek 69 odst. 1 jednacího řádu – Dohoda účastníků řízení před Soudem – Vyškrtnutí“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Nikolaos Aridas domáhá zrušení rozhodnutí EPSO nepřipustit jej k hodnotícím zkouškám výběrového řízení EPSO/AST/117/11.

Rozhodnutí:      Věc F‑14/13 je vyškrtnuta z rejstříku Soudu na základě dohody uzavřené mezi Nikolaosem Aridasem a Evropskou komisí. Nikolaos Aridas a Evropská komise ponesou náklady řízení v souladu s jejich dohodou.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Smírné narovnání sporu před Soudem pro veřejnou službu – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 69)

(viz body 5 a 6)