Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 17. září 2014 – CQ v. Parlament

(Věc F-12/13)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Konferenční tlumočníci – Článek 90 pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Psychické obtěžování – Článek 12a služebního řádu – Vnitřní pravidla pro zřízení poradního výboru zabývajícího se stížnostmi na obtěžování a prevencí obtěžování na pracovišti – Důvěrnost práce výboru – Zjevně nesprávná posouzení“

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: CQ (zástupce: C. Bernard-Glanz, advokát)Žalovaný: Evropský parlament (zástupci: M. Dean a E. Taneva, zmocněnci)Předmět věciNávrh na zrušení rozhodnutí generálního tajemníka Evropského parlamentu, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce týkající se psychického obtěžování. Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.CQ ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady vynaložené Evropským parlamentem.