Language of document :

Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 14ης Νοεμβρίου 2014 [αίτηση του Amtsgericht Rüsselsheim (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Sandy Siewert κ.λπ. κατά Condor Flugdienst GmbH

(Υπόθεση C-394/14)1

[Προδικαστική παραπομπή – Κανονισμός Διαδικασίας – Άρθρο 99 – Αεροπορικές μεταφορές – Κανονισμός (EK) 261/2004 – Μεγάλη καθυστέρηση της πτήσεως – Δικαίωμα των επιβατών σε αποζημίωση – Προϋποθέσεις απαλλαγής του αερομεταφορέα από την υποχρέωσή του αποζημιώσεως – Έννοια του όρου «έκτακτες περιστάσεις» – Αεροσκάφος το οποίο υπέστη ζημία σε προηγούμενη πτήση από κινητή σκάλα επιβίβασης]

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Amtsgericht Rüsselsheim

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

κατά

Condor Flugdienst GmbH

Διατακτικό

Το άρθρο 5, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 295/91, έχει την έννοια ότι γεγονός όπως, στην υπόθεση της κύριας δίκης, η πρόσκρουση σε αεροσκάφος της κινητής σκάλας επιβίβασης ενός αεροδρομίου δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται ως «έκτακτη περίσταση» που απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από την υποχρέωσή του να αποζημιώσει τους επιβάτες σε περίπτωση μεγάλης καθυστερήσεως πτήσεως που εκτελείται από το αεροσκάφος αυτό.

____________

1 ΕΕ C 372 της 20.10.2014, σ. 11.