Language of document :

Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 14 noiembrie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Amtsgericht Rüsselsheim - Germania) - Sandy Siewert și alții/Condor Flugdienst GmbH

(Cauza C-394/14)1

[Trimitere preliminară – Regulamentul de procedură – Articolul 99 – Transport aerian – Regulamentul (CE) nr. 261/2004 – Întârziere prelungită a unui zbor – Dreptul pasagerilor la o compensație – Condiții de exonerare a operatorului de transport aerian de obligația sa de plată a unei compensații – Noțiunea „împrejurări excepționale” – Avion avariat de o scară mobilă de îmbarcare în cursul unui zbor anterior]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Amtsgericht Rüsselsheim

Părțile din procedura principală

Reclamante: Sandy Siewert, Emma Siewert, Nele Siewert

Pârâtă: Condor Flugdienst GmbH

Dispozitivul

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretat în sensul că un eveniment cum este, în cauza principală, coliziunea dintre o scară mobilă de îmbarcare a unui aeroport și un avion nu poate fi calificat drept „împrejurare excepțională” care exonerează operatorul de transport aerian de obligația sa de a plăti o compensație pasagerilor în cazul întârzierii prelungite a unui zbor efectuat de acest avion.

____________

1     JO C 372, 20.10.2014.