Language of document : ECLI:EU:C:2014:2377

Asia C‑394/14

Sandy Siewert ym.

vastaan

Condor Flugdienst GmbH

(Amtsgericht Rüsselsheimin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö – Työjärjestys – 99 artikla – Lentoliikenne – Asetus (EY) N:o 261/2004 – Lentojen pitkäaikainen viivästyminen – Matkustajien oikeus korvaukseen – Edellytykset lentoliikenteen harjoittajan vapauttamiseksi korvausvelvollisuudestaan – Poikkeuksellisten olosuhteiden käsite – Lentokone, jota porrasajoneuvo on vaurioittanut edellisen lennon yhteydessä

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen määräys (viides jaosto) 14.11.2014

Liikenne – Lentoliikenne – Asetus N:o 261/2004 – Matkustajille heidän lentojen peruuttamisen johdosta annettava korvaus ja apu – Vapautus korvausvelvollisuudesta – Edellytys – Poikkeukselliset olosuhteet – Käsite – Lentokone, jota porrasajoneuvo on vaurioittanut – Poikkeuksen ulkopuolelle jääminen

(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohta)

Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen N:o 295/91 kumoamisesta annetun asetuksen N:o 261/2004 5 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että yhteentörmäyksen, jossa lentoaseman porrasajoneuvo törmäsi lentokoneeseen, kaltaista tapahtumaa ei ole pidettävä ˮpoikkeuksellisena olosuhteenaˮ, jonka nojalla lentoliikenteen harjoittaja vapautuu velvollisuudestaan suorittaa korvausta matkustajille kyseisellä lentokoneella toteutettavan lennon viivästyessä pitkäaikaisesti.

Porrasajoneuvoja tai kulkusiltoja on nimittäin välttämättä käytettävä matkustajalentoliikenteessä, koska niiden avulla matkustajat voivat nousta koneeseen ja poistua sieltä, minkä johdosta lentoliikenteen harjoittavat kohtaavat säännöllisesti tällaisten porrasajoneuvojen käytöstä johtuvia tilanteita. Näin ollen lentokoneen ja tällaisen porrasajoneuvon yhteentörmäystä on pidettävä lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen liittyvänä tapahtumana. Mikäli vahingot johtuvat sen sijaan lentoaseman tavanomaisiin palveluihin nähden ulkoisesta tapahtumasta, kuten sabotaasista tai terroriteosta, ne kuuluvat poikkeuksellisten olosuhteiden käsitteen piiriin, mikä lentoliikenteen harjoittaja on osoitettava kansallisessa tuomioistuimessa.

(ks. 19 ja 22 kohta sekä tuomiolauselma)