Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 9. novembrī iesniedza Østre Landsret (Dānija) – Ligebehandlingsnævnet kā A pārstāvis/HK/Danmark un HK/Privat

(Lieta C-587/20)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Østre Landsret

Pamatlietas puses

Prasītājs: Ligebehandlingsnævnet kā A pārstāvis

Atbildētāji: HK/Danmark un HK/Privat

Piedaloties: Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), kas atbalsta atbildētāju prasījumus

Prejudiciālie jautājumi

Vai Nodarbinātības direktīvas 1 3. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka uz politiski ievēlētu arodbiedrības nozares priekšsēdētāju attiecas direktīvas darbības joma apstākļos, kas aprakstīti [lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu]?

____________

1 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).