Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö – Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Romania) 5.11.2020 – SC Cridar Cons SRL v. Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj ja Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Asia C-582/20)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SC Cridar Cons SRL

Vastapuolet: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj ja Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Ennakkoratkaisukysymykset

1)    Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annettua neuvoston direktiiviä 2006/112/EY1 ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa säädetään, että annettuaan verotuspäätöksen, jossa evätään oikeus ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähentämiseen, veroviranomaisella on oikeus lykätä hallinnollisen oikaisuvaatimuksen käsittelyä sellaisen rikosoikeudellisen menettelyn ratkaisuun asti, joka saattaisi tuoda esiin muita objektiivisia seikkoja verovelvollisen osallisuudesta veropetokseen?

2)    Voiko unionin tuomioistuin vastaus edelliseen kysymykseen olla erilainen, jos verovelvolliseen voidaan hallinnollisen oikaisuvaatimuksen käsittelyn lykkäämisen ajan soveltaa väliaikaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on lykätä arvonlisäveron vähennysoikeuden epäämisen vaikutuksia?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.