Language of document :

Personaldomstolens dom av den 28 mars 2012 – Marsili mot kommissionen

(Mål F-19/10)(1 )

(Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över godkända sökande – Bedömning av det muntliga provet –Uttagningskommitténs sammansättning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Letizia Marsili (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna K. Van Maldegem, C. Mereu och M. Velardo)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: B. Eggers och M.J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte ta upp sökandens namn på förteckningen över godkända sökande för uttagningsprovet EPSO/AST/51/08 samt yrkanden om skadestånd.

Domslut

Talan ogillas.

Letizia Marsili ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

(1 ) EUT C 161, 19.6.2010, s. 57.