Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 15.2.2011 – Capidis v. komissio

(Asia F-18/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 134, 22.5.2010, s. 56.