Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 15. februarja 2011 – Capidis proti Komisiji

(Zadeva F-18/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 134, 22.5.2010, str. 56.