Language of document :

Acțiune introdusă la 10 martie 2010 - M. Almeida Campos și alții/Consiliul

(Cauza F-16/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanţi: M. Almeida Campos (Bruxelles, Belgia) și alții (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziilor de a nu îi promova pe reclamanţi în gradul AD12, în cadrul exerciţiului de promovare 2009, şi, în măsura în care va fi necesar, a deciziilor de promovare în acest grad, în cadrul aceluiaşi exerciţiu de promovare, a funcţionarilor ale căror nume sunt cuprinse în lista persoanelor promovate publicată în CP nr. 97/09 din 27 aprilie 2009 şi în CP nr. 93/09 din 13 mai 2009.

Concluziile reclamanţilor

Anularea deciziilor de a nu îi promova pe reclamanţi în gradul AD12, în cadrul exerciţiului de promovare 2009;

în măsura în care va fi necesar, a deciziilor de promovare în acest grad, în cadrul aceluiaşi exerciţiu de promovare, a funcţionarilor ale căror nume sunt cuprinse în lista persoanelor promovare publicată în CP nr. 97/09 din 27 aprilie 2009 şi în CP nr. 93/09 din 13 mai 2009;

obligarea Consiliul Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________