Language of document :

Žaloba podaná dne 29. března 2010 - Marsili v. Komise

(Věc F-19/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Letizia Marsili (Brusel, Belgie) (zástupci: K. Van Maldegem, C. Mereu a M. Velardo, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise nezapsat žalobkyni na seznam kandidátů vhodných na přijetí výběrového řízení EPSO/AST/51/08, jakož i náhrada újmy, kterou utrpěla žalobkyně.

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí výběrové komise ze dne 17. prosince 2009 o nezařazení žalobkyně na seznam úspěšných uchazečů výběrového řízení EPSO/AST/51/08 a uložit žalované náhradu újmy vyčíslené prozatímně na částku 1 euro, která bude upřesněna během řízení, jakož i povinnost zaplatit kompenzační úroky a úroky z prodlení ve výši 6,75 % za nemajetkovou a majetkovou újmu, kterou žalobkyně utrpěla;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________