Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 29. martā - Marsili/Komisija

(lieta F-19/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Letizia Marsili (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - K. Van Maldegem, C. Mereu un M. Velardo, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut prasītāju amata konkursa EPSO AD/51/08 rezerves sarakstā tādēļ, ka arī prasība atlīdzināt prasītājas ciestos zaudējumus

Prasītājas prasījumi:

atcelt Žūrijas 2009. gada 17. decembra lēmumu neiekļaut prasītāju amata konkursa EPSO AD/51/08 rezerves sarakstā un piespriest atbildētājai atlīdzināt zaudējumus, kas sākotnēji ir noteikti 1 EUR apmērā un kas tiks precizēti procesa gaitā, kā arī atlīdzināt kompensējošos un kavējuma procentus, kuru likme ir 6,75 %, par ciesto morālo un materiālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________