Language of document :

Tožba, vložena 29. marca 2010 - Marsili proti Komisiji

(Zadeva F-19/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Letizia Marsili (Bruselj, Belgija) (zastopniki: K. Van Maldegem, C. Mereu in M. Velardo, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, da se tožeče stranke ne vpiše na čakalni seznam natečaja EPSO/AST/51/08, in povrnitev škode, ki je nastala tožeči stranki.

Predloga tožeče stranke

Odločba komisije z dne 17. decembra 2009, da se tožeče stranke ne vpiše na čakalni seznam natečaja EPSO/AST/51/08, naj se razglasi za nično in toženi stranki naj se naloži plačilo škode, ki se začasno ocenjuje na znesek 1 EUR in ki bo natančneje opredeljena med postopkom, ter zamudnih obresti v višini 6,75 % za povračilo nepremoženjske in premoženjske škode;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________