Language of document :

Žaloba podaná dne 18. března 2010 - Capidis v. Komise

(Věc F-18/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Georges Capidis (Zellik, Belgie) a další (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým je žalobci uloženo disciplinární opatření ve formě zařazení do nižší platové třídy.

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí, kterým je žalobci uloženo disciplinární opatření ve formě zařazení do nižší platové třídy, upravené v čl. 9 odst. 1 písm. f) přílohy IX služebního řádu;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________