Language of document : ECLI:EU:T:2021:312

2017 m. gruodžio 19 d. Rayonen sad Svilengrad (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš Daniela Pinzaru ir Robert-Andrei Cirstinoiu

(Byla C-707/17)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Rayonen sad Svilengrad

Šalys pagrindinėje baudžiamojoje byloje

Kaltintojas: Rayonna prokuratura Svilengrad

Kaltinamieji: Daniela Pinzaru, Robert-Andrei Cirstinoiu

Prejudiciniai klausimai

Ar SESV 65 straipsnio 3 dalis ir 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės 9 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama nacionalinė teisės nuostata, kurioje už reglamento 3 straipsnyje numatytos pareigos deklaruoti pažeidimą numatytos bausmės, pagal savo rūšį ir dydį atitinkančios numatytąsias Bulgarijos Respublikos Nakazatelen kodeks (Baudžiamasis kodeksas) (NK) 251 straipsnyje, kurio 1 dalyje kaip alternatyva numatytas laisvės atėmimas iki šešių metų, kurio vykdymo galima neatidėti net jei nusikaltimas padaromas pirmą kartą, arba nusikaltimo dalyko dvigubos vertės dydžio piniginė bauda, o 2 dalyje prie kiekvienos iš pagrindinių bausmių papildomai numatytas nedeklaruotos pinigų sumos konfiskavimas valstybės naudai, netikrinant šių pinigų kilmės ar paskirties; šioje nacionalinės teisės nuostatoje numatyta bausmių kombinacija viršija tai, kas būtina reglamento tikslams pasiekti, pažeidžia Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 49 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą bausmės proporcingumo nusikaltimo sunkumui principą ir yra paslėptas laisvo kapitalo judėjimo apribojimas?

Ar nurodytos Sąjungos teisės nuostatos – SESV 65 straipsnio 3 dalis, Reglamento Nr. 1889/2005 3 straipsnis ir 9 straipsnio 1 dalis bei Chartijos 49 straipsnio 3 dalis – turi būti aiškinamos taip, kad pagal jas draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kaip antai NK 251 straipsnio 2 dalis, kurioje už Reglamento Nr. 1889/2005 3 straipsnyje numatytos pareigos deklaruoti pažeidimą be pagrindinės bausmės papildomai numatytas nedeklaruotos pinigų sumos konfiskavimas valstybės naudai, neatsižvelgiant į šių pinigų kilmę ar paskirtį?

Ar Chartijos 17 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad nacionalinė nuostata – NK 251 straipsnio 2 dalis – kaip konfiskavimo priemonė, kuria baudžiama vien už pareigos deklaruoti pažeidimą, neatitinka griežtos pusiausvyros tarp viešojo intereso ir Chartijos 17 straipsnyje įtvirtinto nuosavybės teisės apsaugos reikalavimo?

____________