Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. travnja 2015. uputio Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (Španjolska) – Francisco Gutiérrez Naranjo protiv BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(predmet C-154/15)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Francisco Gutiérrez NaranjoTuženik: BBK Bank Cajasur, S.A.U.Prethodna pitanjaJe li u okolnostima poput predmetnih, tumačenje prema kojem nepoštena odredba o kojoj je riječ, iako proglašena ništavom, nastavlja proizvoditi učinke do objave tog proglašenja sukladn

ke glavnog postupkaTužitelj: Fran

cisco Gutiérrez Na

ranjoTuženik: BBK Bank Cajasur, S.A.U.Prethodna pitanjaJe li u okolnostima poput predmetnih, tumačenje prema kojem nepoštena odredba o kojoj je riječ, iako proglašena ništavom, nastavlja proizvoditi učinke do objave tog proglašenja sukladno s tumačenjem „neobvezivosti“ iz članka 6. stavka 1. Direktive 93/13/EEZ ? Može li se, prema tome, smatrati da unatoč proglašenju ništavosti odredbe učinci koje je ona proi

zvodila dok je bila na snazi i dalje valjani i postojeći?Kada je po pojedinačnoj tužbi potrošača odredba proglašena ništavom, je li prestanak korištenja određenom odredbom, koji je moguće odrediti (u skladu s prvim stavcima članaka 6. i 7.), u skladu s ograničenjem učinaka ništavosti? Mogu li sudovi ublažiti obvezu prodavatelja robe odnosno pružatelja usluge da vrati ono što je potrošač platio na osnovi odredbe koja je zbog propusta u informiranju i/ili transparentnosti naknadno proglašena ništavom ex tunc?