Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada (Spania) la 1 aprilie 2015 – Francisco Gutiérrez Naranjo/BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(Cauza C-154/15)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada

Părțile din procedura principală

Reclamant: Francisco Gutiérrez Naranjo

Pârâtă: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Întrebările preliminare

Interpretarea „lipsei creării de obligații”, în sensul articolului 6 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE1 , este compatibilă, în astfel de ipoteze, cu o interpretare conform căreia constatarea nulității clauzei menționate produce totuși efecte până la momentul pronunțării acesteia și, prin urmare, conform căreia efectele pe care le-a produs clauza respectivă în perioada în care a fost în vigoare nu sunt invalidate sau declarate ineficace, deși se constată nulitatea acesteia?

Încetarea utilizării care s-ar putea dispune în raport cu o anumită clauză [în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul (1) și ale articolului 7 alineatul (1)] într-o acțiune individuală exercitată de un consumator, atunci când se constată nulitatea, este compatibilă cu limitarea efectelor respectivei nulități? Este posibilă limitarea – de către instanțe – a restituirii sumelor plătite de consumator – care trebuie efectuată de profesionist – în temeiul clauzei, a cărei nulitate de la momentul nașterii sale a fost constată ulterior, ca urmare a lipsei de informare și/sau de transparență?