Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 1. aprila 2015 vložilo Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada (Španija) – Francisco Gutiérrez Naranjo proti BBK Bank Cajasur, S.A.U.

(Zadeva C-154/15)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Granada

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Francisco Gutiérrez Naranjo

Tožena stranka: BBK Bank Cajasur, S.A.U.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je z razlago, da nedovoljeni pogoji „niso zavezujoči“, iz člena 6(1) Direktive 93/13/EGS1 v teh primerih združljiva razlaga, v skladu s katero velja, da kljub razglasitvi ničnosti navedenega pogoja [ta] učinkuje do razglasitve ničnosti, tako da se, čeprav je bil razglašen za ničen, šteje, da učinki, ki so na njegovi podlagi nastali v času, ko je zavezoval, niso razveljavljeni ali izničeni?.2.    Ali je z opustitvijo nadaljnje uporabe, ki se glede določenega pogoja lahko odredi (v skladu s členoma 6(1) in 7(1)) na podlagi individualne tožbe potrošnika, kadar se razglasi njegova ničnost, združljiva omejitev učinkov te ničnosti? Ali lahko sodišča ublažijo vračilo – h kateremu je zavezan prodajalec ali ponudnik – zneskov, ki jih je plačal potrošnik na podlagi pogoja, ki je bil naknadno razglašen za ničnega od samega začetka zaradi pomanjkanja informacij in/ali nepreglednosti?

____________

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških