Language of document :

Presuda Suda (veliko vijeće) od 21. prosinca 2017. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Juzgado de lo Mercantil n °1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante - Španjolska) – Francisco Gutiérrez Naranjo protiv Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez protiv Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA protiv Emilija Irlesa Lópeza, Terese Torres Andreu (C-308/15)

(spojeni predmeti C-154/15, C-307/15 i C-308/15)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Direktiva 93/13/EEZ – Potrošački ugovori – Hipotekarni zajmovi – Nepoštene odredbe – Članak 4. stavak 2. – Članak 6. stavak 1. – Proglašenje ništavosti – Ograničavanje od strane nacionalnog suda vremenskih učinaka proglašenja ništavosti nepoštene odredbe)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Francisco Gutiérrez Naranjo (C-154/15), Ana María Palacios Martínez (C-307/15), Banco Popular Español SA (C-308/15)

Tuženici: Cajasur Banco SAU (C-154/15), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

Izreka

Članak 6. stavak 1. Direktive Vijeća 93/13/EEZ od 5. travnja 1993. o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima treba tumačiti na način da mu se protivi nacionalna sudska praksa kojom se vremenski ograničavaju restitucijski učinci vezani za sudsko utvrđenje nepoštenosti, u smislu članka 3. stavka 1. te direktive, odredbe sadržane u ugovoru koji je prodavatelj robe odnosno pružatelj usluge sklopio s potrošačem, samo na iznose koji su neosnovano plaćeni na temelju te odredbe nakon donošenja odluke kojom je sudskim putem utvrđena ta nepoštenost.

____________

1 SL C 228, 13. 7. 2015.

SL C 279, 24. 8. 2015.