Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2016. december 21-i ítélete (a Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, az Audiencia Provincial de Alicante [Spanyolország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Francisco Gutiérrez Naranjo kontra Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez kontra Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA kontra Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

(C-154/15., C-307/15. és C-308/15. sz. egyesített ügyek)1

(Előzetes döntéshozatal – 93/13/EGK irányelv – A fogyasztókkal kötött szerződések – Jelzálogkölcsön – Tisztességtelen szerződési feltételek – A 4. cikk (2) bekezdése – A 6. cikk (1) bekezdése – A semmisség megállapítása – Valamely tisztességtelen szerződési feltétel semmisségének megállapításához fűződő joghatások nemzeti bíróság által történő időbeli korlátozása)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante

Az alapeljárás felei

Felperesek: Francisco Gutiérrez Naranjo (C-154/15), Ana María Palacios Martínez (C-307/15), Banco Popular Español SA (C-308/15)

Alperesek: Cajasur Banco SAU (C-154/15), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

Rendelkező rész

A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti ítélkezési gyakorlat, amely időben korlátozza egy fogyasztó és egy eladó vagy szolgáltató között megkötött szerződésben foglalt kikötésnek az ezen irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében vett tisztességtelen jellegének bírósági megállapításához fűződő visszafizetési kötelezettséget, mégpedig csupán azon összegekre, amelyeket a tisztességtelen jelleget megállapító határozat kihirdetését követően jogalap nélkül fizettek meg e kikötés alapján.

____________

1 HL C 228., 2015.7.13

HL C 279., 2015.8.24.