Language of document :

2016 m. gruodžio 21 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Juzgado de lo Mercantil n °1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Francisco Gutiérrez Naranjo / Cajasur Banco SAU (C-154/15), Ana María Palacios Martínez / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Banco Popular Español SA / Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

(Sujungtos bylos C-154/15, C-307/15 ir C-308/15)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 93/13/EEB – Sutartys su vartotojais – Hipoteka užtikrintos paskolos – Nesąžiningos sąlygos – 4 straipsnio 2 dalis – 6 straipsnio 1 dalis – Pripažinimas negaliojančia – Nesąžiningos sąlygos pripažinimo negaliojančia padarinių apribojimas laiko atžvilgiu, kurį atlieka nacionalinis teismas)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Francisco Gutiérrez Naranjo (C-154/15), Ana María Palacios Martínez (C-307/15), Banco Popular Español SA (C-308/15)

Atsakovės: Cajasur Banco SAU (C-154/15), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

Rezoliucinė dalis

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad ji draudžia tokią nacionalinių teismų praktiką, pagal kurią laiko atžvilgiu ribojami restitucijos padariniai, susiję su teismo pripažinimu, jog pardavėjo ar tiekėjo su vartotoju sudarytoje sutartyje esanti sąlyga yra nesąžininga, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalį, ir šie padariniai pripažįstami tik dėl sumų, kurios pagal šią sąlygą nepagrįstai sumokėtos po teismo sprendimo, kuriame konstatuotas toks nesąžiningumas, paskelbimo.

____________

1     OL C 228, 2015 7 13.

    OL C 279, 2015 8 24.