Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 21. decembra 2016 (predlogi za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil n °1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante - Španija) – Francisco Gutiérrez Naranjo/Cajasur Banco SAU (C‑154/15), Ana María Palacios Martínez/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C‑307/15), Banco Popular Español SA/Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C‑308/15)

(Združene zadeve C-154/15, C-307/15 in C-308/15)1

(Predhodno odločanje – Direktiva 93/13/EGS – Potrošniške pogodbe – Hipotekarna posojila – Nepošteni pogoji – Člen 4(2) – Člen 6(1) – Ugotovitev ničnosti – Omejitev časovnih učinkov ugotovitve ničnosti nedovoljenega pogoja od nacionalnega sodišča)

Jezik postopka: španščina

Predložitveni sodišči

Juzgado de lo Mercantil n °1 de Granada, Audiencia Provincial de Alicante

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Francisco Gutiérrez Naranjo (C-154/15), Ana María Palacios Martínez (C-307/15), Banco Popular Español SA (C-308/15)

Tožene stranke: Cajasur Banco SAU (C-154/15), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) (C-307/15), Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (C-308/15)

Izrek

Člen 6(1) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni sodni praksi, ki časovno omejuje restitucijske učinke, povezane s sodno ugotovitvijo nepoštenosti, v smislu člena 3(1) te direktive, pogoja iz pogodbe, ki jo je s potrošnikom sklenil prodajalec oziroma ponudnik, zgolj na zneske, ki so bili neupravičeno preplačani na podlagi takega pogoja po razglasitvi odločbe, s katero je bila sodno ugotovljena ta nepoštenost.

____________

1     UL C 228, 13.7.2015.

    UL C 279, 24.8.2015.