Language of document :

Sag anlagt den 21. april 2020 – Fidia farmaceutici SpA mod EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Parmaceutial Laboratories (HYAL)

(Sag T-215/20)

Stævningen er affattet på engelsk

Parter

Sagsøger: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italien) (ved advokaterne R. Kunz Hallstein og H. Kunz-Hallstein)

Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Den anden part i sagen for appelkammeret: Ioulia and Irene Tseti Parmaceutial Laboratories SA (Athen, Grækenland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO

Indehaver af det omtvistede varemærke: Fidia farmaceutici SpA

Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket HYAL – EU-varemærke nr. 2 430 221

Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag

Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 24. januar 2020 af Femte Appelkammer ved EUIPO (sag R 613/2019-5)

Påstande

Den anfægtede afgørelse annulleres.

EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, subsidiært, såfremt den anden part i sagen for appelkammeret intervenerer i sagen, tilpligtes EUIPO og intervenienten at betale sagsomkostningerne in solidum.

Anbringender

Tilsidesættelse af artikel 165, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 32, litra f), og artikel 39 stk. 5, i Europa-Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625.

Tilsidesættelse af artikel 94, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 95, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 59, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

Tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001

____________