Language of document :

Kanne 21.4.2020 – Fidia farmaceutici v. EUIPO – Ioulia ja Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(asia T-215/20)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset ja muut osapuolet

Kantaja: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (edustaja: asianajajat R. KunzHallstein ja H. Kunz-Hallstein)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Muu osapuoli valituslautakunnassa: Ioulia ja Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Ateena, Kreikka)

Menettely EUIPO:ssa

Riidanalaisen tavaramerkin haltija: Kantaja unionin yleisessä tuomioistuimessa

Riidanalainen tavaramerkki: EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki HYAL – EU-tavaramerkki nro 2 430 221

EUIPO:ssa käyty menettely: Mitättömyysmenettely

Riidanalainen päätös: EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 24.1.2020 asiassa R 613/2019-5 tekemä päätös

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

kumoaa riidanalaisen päätöksen

velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut; vaihtoehtoisesti, jos muu osapuoli valituslautakunnassa osallistuu käsittelyyn väliintulijana, velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan yhteisvastuullisesti oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 165 artiklan 1 kohdan rikkominen

Komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 32 artiklan f alakohdan ja 39 artiklan 5 kohdan rikkominen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 94 artiklan 1 kohdan rikkominen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkominen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan rikkominen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen.

____________