Language of document :

Acțiune introdusă la 21 aprilie 2020 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(Cauza T-215/20)

Limba în care a fost formulată acțiunea: engleza

Părțile

Reclamantă: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italia) (reprezentanţi: R. Kunz‑Hallstein şi H. Kunz-Hallstein, avocaţi)

Pârât: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Atena, Grecia)

Datele privind procedura în fața EUIPO

Titularul mărcii în litigiu: reclamanta.

Marca în litigiu: marca Uniunii Europene verbală HYAL – marca Uniunii Europene nr. 2 430 221.

Procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO: procedură de declarare a nulității.

Decizia atacată: Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 24 ianuarie 2020 în cauza R 613/2019-5.

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea deciziei atacate;

obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată; în subsidiar, dacă cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs intervine, obligarea în solidar a EUIPO și a intervenientei la plata cheltuielilor sale de judecată.

Motivele invocate

încălcarea articolului 165 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 32 litera (f) și a articolului 39 alineatul (5) din Regulamentul Delegat (UE) 2018/625 al Comisiei;

încălcarea articolului 94 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 59 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului;

încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului.

____________