Language of document :

Žaloba podaná 21. apríla 2020 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories (HYAL)

(vec T-215/20)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Taliansko) (v zastúpení: R. Kunz-Hallstein a H. Kunz-Hallstein, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutial Laboratories SA (Atény, Grécko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie HYAL – ochranná známka Európskej únie č. 2 430 221

Konanie pred EUIPO: konanie o výmaze

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 24. januára 2020 vo veci R 613/2019-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, alebo ak ďalší účastník konania pred odvolacím senátom vstúpi do tohto konania ako vedľajší účastník, uložil EUIPO a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 165 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 32 písm. f) a článku 39 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/625,

porušenie článku 94 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 95 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.

____________