Language of document :

Üldkohtu 16. juuni 2021. aasta otsus – Fidia farmaceutici versus EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(kohtuasi T-215/20)1

(Euroopa Liidu kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise menetlus – Euroopa Liidu sõnamärk HYAL – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 51 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 59 lõike 1 punkt a) – Absoluutne keeldumispõhjus – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt c (nüüd määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt c)– Õigus olla ära kuulatud – Võistlevuse põhimõte – Põhjendamiskohustus – Hea haldus ja võrdne kohtlemine – Määruse 2017/1001 artikli 165 lõige 1)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Itaalia) (esindajad: advokaadid R. Kunz-Hallstein ja H. P. Kunz-Hallstein)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) (esindajad: E. Sliwinska, V. Ruzek ja H. O’Neill)

Teine pool apellatsioonikoja menetluses, menetlusse astuja Üldkohtus: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Ateena, Kreeka) (esindajad: advokaadid C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia ja A. Vasilogamvrou)

Ese

Hagi EUIPO viienda apellatsioonikoja 24. jaanuari 2020. aasta otsuse (asi R 613/2019-5) peale, mis käsitleb kehtetuks tunnistamise menetlust Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories ja Fidia farmaceutici vahel.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Fidia farmaceutici SpA-lt.

____________

1 ELT C 201, 15.6.2020.