Language of document :

Vispārējās tiesas 2021. gada 16. jūnija spriedums – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (“HYAL”)

(Lieta T-215/20) 1

(Eiropas Savienības preču zīme – Spēkā neesamības atzīšanas process – Eiropas Savienības vārdiska preču zīme “HYAL” – Regulas (EK) Nr. 40/94 51. panta 1. punkta a) apakšpunkts (tagad Regulas (ES) 2017/1001 59. panta 1. punkta a) apakšpunkts) – Absolūts atteikuma pamats – Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts (tagad Regulas 2017/1001 7. panta 1. punkta c) apakšpunkts) – Tiesības tikt uzklausītam – Sacīkstes princips – Pienākums norādīt pamatojumu – Laba pārvaldība un vienlīdzīga attieksme – Regulas 2017/1001 165. panta 1. punkts)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Itālija) (pārstāvji: R. Kunz–Hallstein un H. P. Kunz–Hallstein, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (pārstāvji: E. Sliwinska, V. Ruzek un H. O’Neill)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece, persona, kas iestājusies lietā Vispārējā tiesā: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Atēnas, Grieķija) (pārstāvji: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia un A. Vasilogamvrou, advokāti)

Priekšmets

Prasība par EUIPO Apelācijas piektās padomes 2020. gada 24. janvāra lēmumu lietā R 613/2019-5 attiecībā uz spēkā neesamības atzīšanas procesu starp Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories un Fidia farmaceutici.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Fidia farmaceutici SpA atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 OV C 201, 15.6.2020.