Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 16. junija 2021 – Fidia farmaceutici/EUIPO – Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories (HYAL)

(Zadeva T-215/20)1

(Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije HYAL – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 59(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Absolutni razlog za zavrnitev – Člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe 2017/1001) – Pravica do izjave – Načelo kontradiktornosti – Obveznost obrazložitve – Dobro upravljanje in enako obravnavanje – Člen 165(1) Uredbe 2017/1001)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Fidia farmaceutici SpA (Abano Terme, Italija) (zastopnika: R. Kunz-Hallstein in H. P. Kunz-Hallstein, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopniki: E. Sliwinska, V. Ruzek in H. O’Neill, agenti)

Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem: Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories SA (Atene, Grčija) (zastopniki: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia in A. Vasilogamvrou, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 24. januarja 2020 (zadeva R 613/2019-5) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Ioulia and Irene Tseti Pharmaceutical Laboratories in Fidia farmaceutici.

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi Fidia farmaceutici SpA se naloži plačilo stroškov.

____________

1     UL C 201, 15.6.2020.