Language of document :

Tužba podnesena 17. srpnja 2023. – Europska komisija/Republika Poljska

(predmet C-448/23)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: C. Ladenburger, P. J. O. Van Nuffel, K. Herrmann, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

utvrdi da, s obzirom na tumačenje Ustava Republike Poljske koje je donio Trybunał Konstytucyjny (Ustavni sud, Poljska) u svojim presudama od 14. srpnja (predmet P 7/20) i od 7. listopada 2021. (predmet K 3/21), Republika Poljska nije ispunila svoje obveze iz drugog podstavka članka 19. stavka 1. Ugovora o Europskoj uniji;

utvrdi da, s obzirom na tumačenje Ustava Republike Poljske koje je donio Trybunał Konstytucyjny (Ustavni sud, Poljska) u svojim presudama od 14. srpnja (predmet P 7/20) i od 7. listopada 2021. (predmet K 3/21), Republika Poljska nije ispunila svoje obveze u skladu s općim načelima autonomije, nadređenosti, djelotvornosti i ujednačene primjene prava Unije te načelom da su presude Suda Europske unije obvezujuće prirode;

utvrdi da, s obzirom na to da Trybunał Konstytucyjny (Ustavni sud) ne zadovoljava zahtjeve neovisnog i nepristranog suda koji je prethodno uspostavljen zakonom, zbog nepravilnosti u postupcima imenovanja triju sudaca tog suda u prosincu 2015. i u postupku imenovanja predsjednika tog suda u prosincu 2016., Republika Poljska nije ispunila svoje obveze iz drugog podstavka članka 19. stavka 1. UEU-a;

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim i drugim tužbenim razlogom Komisija dovodi u pitanje dvije presude Trybunała Konstytucyjnog Republike Poljske (Ustavni sud) (u daljnjem tekstu „TK”) od 7. listopada 2021. (predmet K 3/21) i od 14. srpnja 2021. (predmet 7/20). Ta sudska praksa predstavlja povredu različitih, ali ne nepovezanih obveza koje su Poljskoj nametnute Ugovorima Unije. Prvi tužbeni razlog odnosi se na povredu, u gore navedenim presudama, članka 19. stavka 1. drugog podstavka UEU-a, kako ga tumači Sud, posebno u presudama od 2. ožujka 2021., A.B. i dr. (Imenovanje sudaca Vrhovnog suda – žalba) (C-824/18, EU:C:2021:153), i od 6. listopada 2021. W.Ż. (Vijeće za izvanrednu kontrolu i javne poslove pri Vrhovnom sudu – Imenovanje) (C-487/19, EU:C:2021:798), jer je TK tumačio Ustav Republike Poljske pozivajući se na Unijine zahtjeve koji se odnose na djelotvornu sudsku zaštitu zakonom prethodno ustanovljenog neovisnog i nepristranog suda na pretjerano uzak, pogrešan način i očito zanemarujući sudsku praksu Suda. Drugi tužbeni razlog odnosi se na povredu, u tim presudama TK-a, načela nadređenosti, autonomije, djelotvornosti, ujednačene primjene prava Unije i obvezujuće prirode presuda Suda, jer je TK u njima jednostrano odbacio načela nadređenosti i djelotvornosti, članak 2., članak 4. stavak 3. i članak 19. stavak 1. UEU-a, kao i članak 279. UFEU-a kako ih tumači i provodi Sud te naložio svim poljskim tijelima da ne primjenjuju te odredbe ugovora.

Svojim trećim tužbenim razlogom Komisija tvrdi da je TK prestao davati jamstvo zakonom prethodno ustanovljenog neovisnog i nepristranog suda u smislu članka 19. stavka 1. drugog podstavka UEU-a, u vezi s člankom 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, zbog očiglednih nepravilnosti prilikom imenovanja na mjesta sudaca TK-a u prosincu 2015., čime je grubo povrijeđeno poljsko ustavno pravo (i.), kao i zbog nepravilnosti u postupku izbora predsjednika TK-a u prosincu 2016. (ii.). Svaka od tih nepravilnosti, s obzirom na djelovanje TK-a sastavljenog od tako imenovanih osoba, kod stranaka u parnici izaziva opravdanu sumnju u nepristranost TK-a i njegovu neovisnost od utjecaja vanjskih čimbenika.

____________