Language of document :

Tožba, vložena 17. julija 2023 – Evropska komisija/Republika Poljska

(Zadeva C-448/23)

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: C. Ladenburger, P.J.O. Van Nuffel, K. Herrmann, agenti)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predlogi tožeče stranke

Ugotovi naj se, da glede na razlago ustave Republike Poljske, ki jo je Trybunał Konstytucyjny (ustavno sodišče) podalo v sodbah z dne 14. julija (zadeva P 7/20) in z dne 7. oktobra 2021 (zadeva K 3/21), Republika Poljska ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 19(1) Pogodbe o Evropski uniji;

ugotovi naj se, da glede na razlago ustave Republike Poljske, ki jo je Trybunał Konstytucyjny (ustavno sodišče) podalo v sodbah z dne 14. julija (zadeva P 7/20) in z dne 7. oktobra 2021 (zadeva K 3/21), Republika Poljska ni izpolnila obveznosti, ki jih ima na podlagi splošnih načel avtonomije, primarnosti, učinkovitosti in enotne uporabe prava Unije ter načela zavezujočega učinka sodb Sodišča;

ugotovi naj se, da Republika Poljska zato, ker Trybunał Konstytucyjny (ustavno sodišče) zaradi nepravilnosti v postopkih imenovanja treh sodnikov tega sodišča v decembru 2015 in v postopku imenovanja njegovega predsednika v decembru 2016 ne izpolnjuje zahtev glede neodvisnega in nepristranskega ter z zakonom predhodno ustanovljenega sodišča, ni izpolnila obveznosti na podlagi člena 19(1), drugi pododstavek, PEU;

Republiki Poljski naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Prvi in drugi tožbeni razlog: Komisija izpodbija dve sodbi Trybunał Konstytucyjny RP (ustavno sodišče Republike Poljske, v nadaljevanju: ustavno sodišče) z dne 7. oktobra 2021 (zadeva K 3/21) in z dne 14. julija 2021 r. (zadeva P 7/20). S to sodno prakso se kršijo različne, a med seboj povezane obveznosti, ki jih ima Poljska na podlagi Pogodb Unije. Prvi tožbeni razlog se nanaša na to, da je z navedenima sodbama ustavnega sodišča kršen člen 19(1), drugi pododstavek, PEU, kot ga razlaga Sodišče Evropske unije, zlasti v sodbah z dne 2. marca 2021, A.B. in drugi (C-824/18, EU:C:2021:153), in z dne 6. oktobra 2021, W.Ż., (C-487/19, EU:C:2021:798), ker je ustavno sodišče ustavo Republike Poljske glede zahtev Unije v zvezi z učinkovitim sodnim varstvom, ki naj ga zagotavlja neodvisno, nepristransko in z zakonom vnaprej ustanovljeno sodišče, razlagalo preozko, napačno in očitno brez upoštevanja sodne prakse Sodišča. Drugi tožbeni razlog se nanaša na to, da so s tema sodbama ustavnega sodišča kršena načela primarnosti, avtonomije, učinkovitosti in enotne uporabe prava Unije ter načelo zavezujočega učinka odločb Sodišča, ker je ustavno sodišče v teh sodbah enostransko zanemarilo načeli primarnosti in učinkovitosti iz člena 2, člena 4(3) in člena 19(1) PEU ter člena 279 PDEU, kot jih dosledno razlaga in uporablja Sodišče, in je vsem poljskim organom odredilo, naj teh določb iz Pogodb ne uporabljajo.

Tretji tožbeni razlog: Komisija trdi, da ustavno sodišče ne zagotavlja več jamstev neodvisnega, nepristranskega in z zakonom vnaprej ustanovljenega sodišča v smislu člena 19(1), drugi pododstavek, PEU v povezavi s členom 47 Listine zaradi (i) očitnih nepravilnosti pri imenovanju sodnikov ustavnega sodišča v decembru 2015 z očitno kršitvijo poljskega ustavnega prava in (ii) zaradi nepravilnosti v postopku izvolitve predsednika ustavnega sodišča v decembru 2016. Vsaka od teh nepravilnosti v okviru delovanja ustavnega sodišča v sestavah, v katerih sodelujejo tako imenovane osebe, pri posameznikih vzbuja utemeljen dvom glede neodvisnosti ustavnega sodišča in njegove nepodvrženosti zunanjim deležnikom.

____________