Language of document :

Προσφυγή της 17ης Ιουλίου 2023 – Πολωνία κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Υπόθεση C-444/23)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωπος: B. Majczyna)

Καθών: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να ακυρώσει στο σύνολό του τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2023, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/631 όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων επιδόσεων για τις εκπομπές CO2 από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, σύμφωνα με την αυξημένη κλιματική φιλοδοξία της Ένωσης 1 ·

επικουρικώς, να ακυρώσει εν μέρει τον κανονισμό 2023/851, κατά το μέρος του που αφορά διατάξεις που θα έχουν εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2035 σχετικά με τους στόχους για τις εκπομπές των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων και των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, σημείο 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού αυτού, αν το Δικαστήριο κρίνει ότι η αποδοχή των λόγων ακυρώσεως δεν δικαιολογεί την ακύρωση του προσβαλλόμενου κανονισμού στο σύνολό του·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

1) Λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 192, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, ΣΛΕΕ

Κατά την άποψη της Πολωνίας, τα καθών θεσμικά όργανα παρέβησαν το άρθρο 192, παράγραφος 2, στοιχείο γ΄, ΣΛΕΕ, επειδή δεν εξέδωσαν τον προσβαλλόμενο κανονισμό βάσει της συγκεκριμένης διάταξης της Συνθήκης που απαιτεί ομοφωνία στο Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι αυτός επηρεάζει αισθητά την επιλογή ενός κράτους μέλους μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού του εφοδιασμού.

2) Λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται παράβαση του άρθρου 3, παράγραφοι 1 και 3, ΣΕΕ, του άρθρου 9 ΣΛΕΕ, και του άρθρου 6, παράγραφος 1, ΣΕΕ, σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Πολωνία υποστηρίζει ότι ο νομοθέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας τους προβλεπόμενους στο άρθρο 1, σημείο 1, στοιχείο β΄, του προσβαλλόμενου κανονισμού στόχους εκπομπών για τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, οι οποίοι θα πλήξουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τους συναφείς με αυτήν οικονομικούς κλάδους, καθώς και τις κοινωνίες, παρέβη την υποχρέωση προαγωγής της ευημερίας των λαών της Ευρώπης (άρθρο 3, παράγραφος 1, ΣΕΕ), την υποχρέωση προαγωγής της κοινωνικής δικαιοσύνης, επιδίωξης ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης και προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3, παράγραφος 3, ΣΕΕ), την υποχρέωση συνεκτίμησης των απαιτήσεων που συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (άρθρο 9 ΣΛΕΕ), καθώς και την προβλεπόμενη στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγόρευση των διακρίσεων λόγω περιουσίας (άρθρο 21, παράγραφος 1).

3) Λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 5, παράγραφος 4, ΣΕΕ), σε συνδυασμό με το άρθρο 191, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ

Κατά την άποψη της Πολωνίας, οι διατάξεις του προσβαλλόμενου κανονισμού δεν συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, επειδή, πρώτον, δεν είναι κατάλληλες για την επίτευξη των σκοπών του άρθρου 191, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ, και, δεύτερον, τα μειονεκτήματα που προκαλούν, μεταξύ των οποίων και το κόστος, είναι προδήλως δυσανάλογα προς τους επιδιωκόμενους σκοπούς. Κατά την Πολωνία, το κόστος της προσαρμογής των οικονομιών και των κοινωνιών της Ένωσης προς τα ενισχυμένα πρότυπα μείωσης εκπομπών CO2 που καθορίζονται με τον προβαλλόμενο κανονισμό υπερβαίνει κατά πολύ τα οφέλη από αυτά. Ο προσβαλλόμενος κανονισμός επιβαρύνει υπέρμετρα σε σχέση με την μετάβαση σε κινητικότητα μηδενικών εκπομπών τους Ευρωπαίους πολίτες και ιδίως τους πτωχότερους, καθώς και τον ευρωπαϊκό κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο προσβαλλόμενος κανονισμός ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης σημαντικής βλάβης στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, σημαντικής επιδείνωσης του κοινωνικού αποκλεισμού και της πρόσβασης των πτωχότερων σε μεταφορικά μέσα και όξυνσης των διαφορών βιοτικού επιπέδου μεταξύ των πολιτών. Επιπλέον, ο προσβαλλόμενος κανονισμός δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την ποικιλομορφία των καταστάσεων στις διάφορες περιοχές της Ένωσης, όπερ συνιστά παράβαση του άρθρου 191, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ.

4) Λόγος ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται παράβαση της υποχρέωσης διενέργειας δέουσας εκτίμησης των επιπτώσεων του προσβαλλόμενου κανονισμού και παράβαση του άρθρου 191, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ

Κατά την άποψη της Πολωνίας, τα καθών θεσμικά όργανα παρέβησαν την υποχρέωση προς διενέργεια επαρκούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επειδή η εκτίμηση των επιπτώσεων που συνοδεύει τον κανονισμό έχει ουσιώδη κενά όσον αφορά τις επιπτώσεις στα επιμέρους κράτη μέλη των υποχρεώσεων και των στόχων που καθορίζει ο κανονισμός. Ταυτόχρονα, δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη τα διαθέσιμα επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία, τα πιθανά οφέλη και το πιθανό κόστος που συνδέονται με ορισμένη δραστηριότητα ή την εγκατάλειψή της, καθώς επίσης και η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης στο σύνολό της και η ισόρροπη ανάπτυξη των περιοχών της, όπερ συνιστά παράβαση του άρθρου 191, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ.

____________

1 ΕΕ 2023, L 110, σ. 5.