Language of document :

A Törvényszék (kibővített negyedik tanács) T-313/20. sz., Stadtwerke Leipzig GmbH kontra Európai Bizottság ügyben 2023. május 17-én hozott ítélete ellen a Stadtwerke Leipzig GmbH által 2023. július 21-én benyújtott fellebbezés

(C-465/23. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Fellebbező: Stadtwerke Leipzig GmbH (képviselő: I. Zenke, Rechtsanwältin, T. Heymann, Rechtsanwalt)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Németországi Szövetségi Köztársaság, E.ON SE, RWE AG

A fellebbező kérelmei

A fellebbező kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül az Európai Unió Törvényszékének 2023. május 17-i Stadtwerke Leipzig kontra Bizottság ítéletét (T-313/20), és semmisítse meg az „RWE/E.ON Assets” összefonódásról szóló, 2019. február 26-i bizottsági határozatot (M.8871. sz. ügy, HL 2000. C 111., 1. o.);

1a. másodlagosan utalja vissza a T-313/20. sz. ügyet a Törvényszék elé bármely szükséges határozat meghozatala céljából;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére, beleértve a T-313/20. sz. ügyben a fellebbező részéről felmerült ügyvédi és utazási költségeket is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első jogalapjával a fellebbező azt kifogásolja, hogy a Törvényszék a megtámadott ítéletben tévesen értelmezte az uniós jogot, nevezetesen az EUMSZ 101. cikket és a 139/2004/EK rendelet1 21. cikkének (1) bekezdését.

Először is, az EUMSZ 101. cikk alkalmazásának az összefonódás-ellenőrzési rendelet 21. cikkének állítólagos blokkoló hatása miatti mellőzése sérti az uniós jogot (a megtámadott ítélet 392. és azt követő pontjai).

Másodszor, nem vették figyelembe a fellebbező által az RWE és az E.ON közötti, az EUMSZ 101. cikk értelmében vett kartell alátámasztása érdekében előterjesztett bizonyítékokat (a megtámadott ítélet 392. és azt követő pontjai).

Harmadszor, a fellebbező ténybeli állításainak formai okokból történő figyelmen kívül hagyása eljárási jogok megsértésének minősül (a megtámadott ítélet 393. és azt követő pontja, valamint 406. és azt követő pontjai).

Második jogalapjával a fellebbező azt állítja, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a Bizottság M.8871. és M.8870. sz. ügyben folytatott összefonódás-ellenőrzési eljárásai, valamint a Bundeskartellamt által a B8-28/19. sz. ügyben folytatott összefonódás-ellenőrzési eljárás nem tekinthetők az összefonódás-ellenőrzési eljárás keretében vizsgálandó egyetlen összefonódás szerves részének.

Először is azt rója fel a Törvényszéknek, hogy a B8-28/19. sz. ügyben kizárta az RWE 16,67%-os belépését az E.ON-ba (a megtámadott ítélet 65. és azt követő pontjai).

Másodszor az összefonódás-ellenőrzési rendelet (20) preambulumbekezdésével összefüggésben értelmezett 3. cikke szerinti „egyetlen összefonódás” fogalmának értelmezését kifogásolják (a megtámadott ítélet 74. és azt követő pontjai).

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék megsértette és tévesen alkalmazta az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. cikkét azáltal, hogy az M.8871. sz. ügyben tévesen értelmezte a piacot.

Először is a Törvényszék tévesen hagyta jóvá, hogy a Bizottság függőben hagyta a piac meghatározását (a megtámadott ítélet 220. és azt követő pontjai).

Másodszor, a Törvényszék nem kifogásolta, hogy a Bizottság nem adott elegendő előrejelzést a piac alakulására vonatkozóan (a megtámadott ítélet 229. és azt követő pontjai).

Harmadszor a fellebbező az RWE növekvő piaci erejére vonatkozó, álláspontja szerint nem megfelelő értékelést kifogásolja (a megtámadott ítélet 260. és azt követő pontjai).

Negyedszer pedig az RWE és az E.ON közötti versenykapcsolat, valamint az E.ON kiesésének hiányos értékelését rója fel a Törvényszéknek (a megtámadott ítélet 337. és azt követő pontjai).

Végül a negyedik jogalap azon alapul, hogy a Törvényszék megsértette a bizonyítási teher megosztásának elvét azáltal, hogy a megtámadott ítéletben (273., 278. és azt követő pontok, 328., 341., 344. és 382. pont) a fellebbezőre túlzott bizonyítási terhet rótt.

____________

1 A vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet (HL 2004. L 24., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 8. fejezet, 3. kötet, 40. o.; helyesbítés: HL 2022. L 103.,18. o.).