Language of document :

Žalba koju je 21. srpnja 2023. podnio TEAG Thüringer Energie AG protiv presude Općeg suda (četvrto prošireno vijeće) od 17. svibnja 2023. u predmetu T-315/20 TEAG Thüringer Energie AG/Europska komisija

(predmet C-467/23 P)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Žalitelj: TEAG Thüringer Energie AG (zastupnici: I. Zenke, T. Heymann, odvjetnici)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Savezna Republika Njemačka, E.ON SE, RWE AG

Žalbeni zahtjevi

Žalitelj od Općeg suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije od 17. svibnja 2023., TEAG/ Komisija (T-315/20), i poništi odluku Europske komisije od 26. veljače 2019. o spajanju „RWE/E.ON Assets” (predmet M.8871, SL 2000., C 111, str. 1.),

1a. podredno tome i u svakom slučaju, vrati predmet T-315/20 Općem sudu na ponovno odlučivanje o meritumu,

naloži Komisiji snošenje troškova, uključujući odvjetničke i putne troškove nastale žalitelju u postupku T-315/20.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Svojim prvim žalbenim razlogom, žalitelj navodi da je u pobijanoj presudi Opći sud pogrešno protumačio pravo Unije – posebno članak 101. UFEU-a i članak 21. stavak 1. Uredbe (EZ) 139/20041 .

Prvo, pravo Unije prekršeno je neprimjenom članka 101. UFEU-a zbog navodnog sprečavajućeg učinka članka 21. Uredbe br. 139/2004 (t. 392. i slj. pobijane presude).

Drugo, dokazi koje je podnio žalitelj za kartelni sporazum između društava RWE i E.ON u smislu članka 101. UFEU-a (t. 392. i slj. pobijane presude) nisu uzeti u obzir.

Treće, nepoštivanje žaliteljevog predočenja činjenica iz formalnih razloga smatra se kršenjem postupovnih prava (t. 393. i slj., 406 i slj. pobijane presude).

Svojim drugim žalbenim razlogom žalitelj tvrdi da je Opći sud pogriješio kad postupak kontrole koncentracija koje je provela Komisija u predmetima M.8871 i M.8870 i postupak kontrole koncentracija Saveznog ureda za tržišno natjecanje u predmetu B8-28/19 nije uzeo kao sastavne dijelove jedne koncentracije koju bi valjalo ispitati u postupku koncentracije.

Prvo, sud je optužen za ignoriranje udjela društva RWA od 16,67% u društvu E.ON u slučaju B8-28/19 (t. 65. i slj. pobijane presude).

Drugo, kritizira se tumačenje izraza „jedinstvena koncentracija” u skladu s člankom 3. u vezi s uvodnom izjavom 20. Uredbe br. 139/2004 (t. 74. i slj. pobijane presude).

Trećim žalbenim razlogom navodi se da je Opći sud povrijedio i pogrešno primijenio članak 2. Uredbe (EZ) 139/2004 pogrešnom analizom tržišta u predmetu M.8871..

Prvo, Opći sud pogrešno je podapro činjenicu da je Komisija definiciju tržišta ostavila otvorenom (t. 220. i slj. pobijane presude).

Drugo, Opći sud nije prigovorio Komisijinoj nedostatnoj prognozi razvoja tržišta (t. 229. i slj. pobijane presude).

Treće, žalitelj se protivi onome što smatra nedostatnom procjenom rastuće tržišne snage društva RWE-a (t. 260. i slj. pobijane presude).

I četvrto, Općem sudu se prigovara manjkavost procjene konkurentskog odnosa između društava RWE i E.ON i nestanak društva E.ON (Rn. 337. i slj. pobijane presude).

Konačno, četvrtim tužbenim razlogom Općem sudu se prigovara da je prekršio načela tereta dokazivanja, nametanjem pretjeranih zahtjeva dokazivanja u pobijanoj presudi (t. 273., 278. i slj., 328., 341., 344. i 382.).

____________

1 Uredba (EZ) br. 139/2004 Vijeća od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (SL 2004., L 24, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 5., str. 73.)