Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Amsterdam (Nizozemsko) dne 7. prosince 2020 – Evropský zatýkací rozkaz vydaný proti X; další účastník řízení: Openbaar Ministerie

(Věc C-665/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Amsterdam

Účastníci původního řízení

Evropský zatýkací rozkaz vydaný proti: X

Další účastník řízení: Openbaar Ministerie

Předběžné otázky

Musí být čl. 4 bod 5 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV1 vykládán v tom smyslu, že vykonávající justiční orgán, pokud se členský stát rozhodne provést toto ustanovení do vnitrostátního práva, musí mít určitý prostor pro uvážení, pokud jde o otázku, zda je nutno výkon evropského zatýkacího rozkazu odmítnout?

Musí být pojem „stejný čin“ uvedený v čl. 4 bodu 5 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV vykládán ve stejném smyslu jako v čl. 3 bodu 2 tohoto rámcového rozhodnutí, a pokud tomu tak není, jak má být vykládán tento pojem v prvním uvedeném ustanovení?

Musí být podmínka stanovená v čl. 4 bodě 5 rámcového rozhodnutí 2002/584/SVV, že „trest byl vykonán, […] nebo podle práva státu, který vynesl rozsudek, ho již nelze vykonat“, vykládána v tom smyslu, že se vztahuje na situaci, kdy byla vyžádaná osoba pravomocně odsouzena za stejný čin k trestu odnětí svobody, který byl částečně vykonán ve státě, který vynesl rozsudek, a který jí byl ve zbývající části orgánem tohoto státu, který není justičním orgánem, prominut v rámci všeobecné amnestie, která se vztahuje i na odsouzené, kteří se jako dožádaná osoba dopustili závažných trestných činů, a která nevychází z racionálních úvah politiky trestního práva?

____________

1     Rámcové Rozhodnutí Rady ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (Úř. věst. 2002, L 190, s. 1; Zvl. vyd. 19/06, s. 34).