Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.2.2017 – NF v. Eurooppa-neuvosto

(Asia T-192/16)1

(Kumoamiskanne – 18.3.2016 annettu EU:n ja Turkin julkilausuma – Lehdistötiedote – Kansainvälisen sopimuksen käsite – Toimen antajan yksilöiminen – Toimen vaikutus – Eurooppa-neuvoston istunto – Euroopan unionin neuvoston tiloissa pidetty Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiesten kokous – Osallistuminen tapaamiseen kolmannen valtion edustajan kanssa unionin jäsenvaltioiden edustajien ominaisuudessa – SEUT 263 artiklan ensimmäinen kohta – Toimivallan puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: NF (edustajat. B. Burns, solicitor, sekä P. O’Shea ja I. Whelan, barristers)

Vastaaja: Eurooppa-neuvosto (asiamiehet: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado ja S. Boelaert)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuvasta vaatimus kumota Eurooppa-neuvoston ja Turkin tasavallan välillä väitetysti 18.3.2016 tehty sopimus, jonka otsikko on ”EU:n ja Turkin julkilausuma, 18. maaliskuuta 2016”

Määräysosa

Kanne hylätään, koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole toimivaltainen.

Väliintulohakemuksista, jotka NQ, NR, NS, NT, NU ja NV sekä Belgian kuningaskunta, Helleenien tasavalta ja Euroopan komissio ovat tehneet, ei ole tarpeen lausua.

NF ja Eurooppa-neuvosto vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

NQ, NR, NS, NT, NU ja NV sekä Belgian kuningaskunta, Helleenien tasavalta ja komissio vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 232, 27.6.2016.