Language of document :

A Törvényszék 2017. február 28-i végzése – NF kontra Európai Tanács

(T-192/16. sz. ügy)1

(„Megsemmisítés iránti kereset – 2016. március 18-i EU–Törökország nyilatkozat – Sajtóközlemény – A »nemzetközi megállapodás« fogalma – A jogi aktust kibocsátó azonosítása – A jogi aktus hatálya – Az Európai Tanács ülése – Az Európai Unió tagállamai állam-, illetve kormányfőinek az Európai Unió Tanácsa helyiségeiben tartott találkozója – A valamely harmadik állam képviselőjével való találkozó során az uniós tagállamok képviselői minősége – Az EUMSZ 263. cikk első bekezdése – Hatáskör hiánya”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: NF (képviselők: B. Burns solicitor, P. O’Shea és I. Whelan barristers)

Alperes: Európai Tanács (képviselők: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado és S. Boelaert meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikken alapuló és az állítólagosan az Európai Tanács és a Török Köztársaság között 2016. március 18-án kötött, „EU–Törökország nyilatkozat, 2016. március 18.” című megállapodás megsemmisítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Törvényszék elutasítja a keresetet, az annak elbírálásával kapcsolatos hatáskörének hiánya miatt.

Nem szükséges határozni az NQ, az NR, az NS, az NT, az NU és az NV, valamint a Belga Királyság, a Görög Köztársaság és az Európai Bizottság által előterjesztett beavatkozási kérelmekről.

NF és az Európai Tanács maguk viselik saját költségeiket.

NQ, NR, NS, NT, NU és NV, valamint a Belga Királyság, a Görög Köztársaság és a Bizottság maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 HL C 232., 2016.6.27.