Language of document :

Sklep Splošnega sodišča z dne 28. februarja 2017 – NF/Svet Evrope

(Zadeva T-192/16)1

(Ničnostna tožba – Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016 – Sporočilo za medije – Pojem „mednarodni sporazum“ – Opredelitev avtorja akta – Obseg akta – Zasedanje Evropskega sveta – Srečanje voditeljev držav ali vlad držav članic Evropske unije v prostorih Sveta Evropske unije – Vloga predstavnikov držav članic Unije na srečanju s predstavnikom tretje države – Člen 263, prvi odstavek, PDEU – Nepristojnost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: NF (zastopniki: B. Burns, solicitor, P. O’Shea in I. Whelan, barristers)

Tožena stranka: Evropski svet (zastopniki: K. Pleśniak, Á. de Elera-San Miguel Hurtado in S. Boelaert, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sporazuma „Izjava EU in Turčije z dne 18. marca 2016“, ki naj bi bil med Evropskim svetom in Republiko Turčijo domnevno sklenjen 18. marca 2016.

Izrek

Tožba se zavrže, ker Splošno sodišče ni pristojno za njeno obravnavanje.

Postopek s predlogi za intervencijo NQ, NR, NS, NT, NU, NV, Kraljevine Belgije, Helenske republike in Evropske komisije se ustavi.

NF in Evropski svet nosita svoje stroške.

NQ, NR, NS, NT, NU, NV, Kraljevina Belgija, Helenska republika in Komisija nosijo svoje stroške.

____________

1 UL C 232, 27.6.2016.