Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 9 august 2018 – DŚ/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Cauza C-522/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Najwyższy

Părțile din procedura principală

Reclamant:

Pârât: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Întrebările preliminare

Dispozițiile combinate ale articolului 19 alineatul (1) a doua teză TUE, ale articolului 4 alineatul (3) a treia teză TUE și ale articolului 2 TUE, precum și ale articolului 267 al treilea paragraf TFUE și ale articolului 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că principiul inamovibilității judecătorilor, care face parte din principiile protecției jurisdicționale efective și statului de drept, nu este respectat atunci când legiuitorul național reduce vârsta de pensionare a judecătorilor instanței de ultim grad de jurisdicție a unui stat membru (de la 70 la 65 de ani, de exemplu), iar noua vârstă inferioară de pensionare se aplică judecătorilor în activitate, fără a lăsa la aprecierea exclusivă a judecătorului respectiv decizia de a beneficia de vârsta inferioară de pensionare?

Dispozițiile combinate ale articolului 19 alineatul (1) a doua teză TUE, ale articolului 4 alineatul (3) a treia teză TUE și ale articolului 2 TUE, precum și ale articolului 267 al treilea paragraf TFUE și ale articolului 47 din cartă trebuie interpretate în sensul că principiul statului de drept și gradul de independență necesar garantării unei protecții jurisdicționale efective în cauzele care implică dreptul Uniunii nu sunt respectate atunci când, cu încălcarea principiului inamovibilității judecătorilor, legiuitorul național reduce de la 70 la 65 de ani vârsta normală până la care un judecător al instanței de ultim grad de jurisdicție a unui stat membru poate ocupa un post de judecător, subordonând posibilitatea menținerii sale într-un astfel de post consimțământului discreționar al unui organ al puterii executive?

Dispozițiile combinate ale articolului 2 și ale articolului 6 alineatul (1) din Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă1 trebuie interpretate în sensul că constituie o discriminare pe motive de vârstă reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor instanței de ultim grad de jurisdicție a unui stat membru și subordonarea posibilității de menținere în funcție a unui judecător în exercițiu al acestei instanțe care a împlinit noua vârstă inferioară de pensionare consimțământului unui organ al puterii executive?

Dispozițiile combinate ale articolelor 2, 9 și 11 din Directiva 2000/78, precum și ale articolelor 21 și 47 din cartă trebuie interpretate în sensul că în prezența unei discriminări pe motive de vârstă exercitate împotriva judecătorilor instanței de ultim grad de jurisdicție a unui stat membru ca urmare a reducerii vârstei lor de pensionare de la 70 de ani anterior la 65 de ani, această instanță, atunci când se pronunță cu privire la orice cauză într-un complet de judecată în compunerea căruia intră un judecător vizat de consecințele acestor norme naționale discriminatorii și care nu și-a exprimat dorința de a profita de noua vârstă de pensionare, este ținută, pentru a se pronunța cu privire la chestiunea prealabilă referitoare la completul de judecată, să refuze aplicarea dispozițiilor naționale contrare Directivei 2000/78 și articolului 21 din cartă și să continue judecarea cauzei cu participarea acestui judecător, atunci când acest demers este singura modalitate eficace de a asigura protecția jurisdicțională efectivă a drepturilor pe care ordinea juridică a Uniunii le conferă judecătorului?

Dispozițiile combinate ale articolului 19 alineatul (1) a doua teză TUE, ale articolului 4 alineatul (3) a treia teză TUE și ale articolului 2 TUE, precum și ale articolului 267 TFUE și ale articolului 47 din cartă trebuie interpretate în sensul că statul de drept trebuie considerat o valoare fundamentală a Uniunii Europene într-o asemenea măsură încât, în caz de îndoială cu privire la conformitatea cu această valoare și cu principiul corelativ al protecției jurisdicționale efective – în ceea ce privește independența instanțelor și a judecătorilor acestora în activitate – a unor dispoziții naționale prin care este redusă vârsta de pensionare a judecătorilor potrivit modalităților descrise în primele două întrebări, instanța națională trebuie să dispună de puterea de a suspenda din oficiu aplicarea dispozițiilor naționale care pun în discuție principiul inamovibilității judecătorilor în privința tuturor judecătorilor care intră în sfera de aplicare a acestor dispoziții?

____________

1 JO 2000, L 303, p. 16, Ediție specială, 05/vol. 6, p. 7.