Language of document :

Διάταξη του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 29ης Ιανουαρίου 2020 [αίτηση του Sąd Najwyższy (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – DŚ κατά Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Υπόθεση C-522/18)1

(Προδικαστική παραπομπή – Κατάργηση της δίκης)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Najwyższy

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

κατά

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

παρισταμένης της: Prokuratura Krajowa

Διατακτικό

Καταργεί τη δίκη επί της αιτήσεως προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε το Sąd Najwyższy (Ανώτατο Δικαστήριο, Πολωνία) με απόφαση της 2ας Αυγούστου 2018 στην υπόθεση C-522/18.

____________

1 ΕΕ C 427 της 26.11.2018.