Language of document :

Euroopa Kohtu (kolmas koda) 29. jaanuari 2020. aasta määrus (Sąd Najwyższy eelotsusetaotlus – Poola) – DŚ versus Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(kohtuasi C-522/18)1

(Eelotsusetaotlus – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Najwyższy

Põhikohtuasja menetluse pooled

Kaebuse esitaja:

Vastustaja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

menetluses osales: Prokuratura Krajowa

Resolutsioon

Kohtuasjas C-522/18, milles Sąd Najwyższy (Poola kõrgeim kohus) esitas 2. augusti 2018. aasta otsusega eelotsusetaotluse, on otsuse tegemise vajadus ära langenud.

____________

1 ELT C 427, 26.11.2018.