Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2020. gada 29. janvāra rīkojums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – DŚ/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Lieta C-522/18) 1

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesvedības izbeigšana pirms sprieduma taisīšanas)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītājs:

Atbildētāja: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

Piedaloties: Prokuratura Krajowa

Rezolutīvā daļa

Izbeigt tiesvedību lietā C-522/18 par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa, Polija) iesniedza ar 2018. gada 2. augusta lēmumu.

____________

1 OV C 427, 26.11.2018.