Language of document :

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 29 januari 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy - Polen) – DŚ / Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

(Zaak C-522/18)1

(Prejudiciële verwijzing – Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Pools

Verwijzende rechter

Sąd Najwyższy

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij:

Verwerende partij: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Jaśle

in tegenwoordigheid van: Prokuratura Krajowa

Dictum

Op het door de Sąd Najwyższy (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Polen) bij beslissing van 2 augustus 2018 ingediende verzoek om een prejudiciële beslissing in zaak C-522/18 hoeft niet meer te worden beslist.

____________

1 PB C 427 van 26.11.2018.