Language of document :

Žalba koju su 28. prosinca 2020. podnijeli Maria Teresa Coppo Gavazzi i drugi protiv presude Općeg suda (osmo prošireno vijeće) od 15. listopada 2020. u spojenim predmetima T-389/19 do T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 do T-414/19, T-416/19 do T-418/19, T-420/19 do T-422/19, T-425/19 do T-427/19, T-429/19 do T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 do T-442/19, T-444/19 do T-446/19, T-448/19, T-450/19 do T-454/19, T-463/19 i T-465/19, Coppo Gavazzi i dr./Parlament

(predmet C-725/20 P)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Žalitelji: Maria Teresa Coppo Gavazzi, Cristiana Muscardini, Luigi Vinci, Agostino Mantovani, Anna Catasta, Vanda Novati, Francesco Enrico Speroni, Maria Di Meo, Giuseppe Di Lello Finuoli, Raffaele Lombardo, Olivier Dupuis, Leda Frittelli, Livio Filippi, Vincenzo Viola, Antonio Mussa, Mauro Nobilia, Sergio Camillo Segre, Stefano De Luca, Riccardo Ventre, Mirella Musoni, Francesco Iacono, Vito Bonsignore, Claudio Azzolini, Vincenzo Aita, Mario Mantovani, Vincenzo Mattina, Romano Maria La Russa, Giorgio Carollo, Fiammetta Cucurnia, u svoje ime i u svojstvu nasljednice Giulietta Chiese, Roberto Costanzo, Giorgio Gallenzi, u svojstvu nasljednika Giulija Cesarea Gallenzija, Vitaliano Gemelli, Pasqualina Napoletano, Ida Panusa (zastupnik: M. Merola, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europski parlament

Zahtjevi

Ukinuti pobijanu presudu;

vratiti predmet T-453/19, Panusa/Parlament, Općem sudu na ponovno suđenje;

poništiti pobijane odluke u odnosu na ostale žalitelje;

naložiti Europskom parlamentu snošenje troškova povezanih s prvostupanjskim i žalbenim postupkom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U okviru prvog žalbenog razloga, žalitelji tvrde da je počinjena pogreška koja se tiče prava time što se smatralo da pobijane odluke o kojima je odlučivao Opći sud nisu bile povezane s pravom na mirovinu i da u tom pogledu nisu bile ni od kakvog utjecaja, te se stoga smatralo da su te odluke u skladu s općim načelima i Poveljom o temeljnim pravima. Pogreška je posljedica apstraktnog i arbitrarnog razlikovanja između prava na mirovinu i prava na mirovinska davanja. Pobijanim je odlukama povrijeđeno to pravo na mirovinu čime je došlo do povrede ne samo odredbi iz Mjera za provedbu Statuta članova Europskog parlamenta nego i prava na vlasništvo, te su one u suprotnosti s načelima proporcionalnosti, pravne sigurnosti i zaštite legitimnih očekivanja.

U okviru drugog žalbenog razloga, žalitelji tvrde da je Opći sud počinio različite pogreške koje se tiču prava prilikom ocjenjivanja razloga za poništenje postupovne prirode koje su žalitelji istaknuli u prvostupanjskom postupku, a koji su se konkretno odnosili na ispravnu pravnu osnovu pobijanih odluka, nadležnost načelnika odjela koji je donio akt i manjkavost obrazloženja. Opći je sud trebao utvrditi da se pobijane odluke temelje na odredbi koja je sada stavljena izvan snage te da ih je, s obzirom na to da se kvalificiraju kao akti izvanredne uprave, trebalo donijeti Predsjedništvo Europskog parlamenta. Usto, Opći sud je pretjerano proširio mogućnost obrazloženja upućivanjem. Obrazloženje naime nije sadržano u pobijanim odlukama, nego samo u mišljenju pravne službe Europskog parlamenta na koje se u pobijanim odlukama i pripremnim aktima izričito ni ne upućuje.

U okviru trećeg žalbenog razloga, žaliteljica iz predmeta T-453/19 tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je utvrdio da je njezina tužba nedopuštena zbog nepostojanja pravnog interesa. Opći sud naime nije razmotrio mogućnost da se mirovinska primanja žaliteljice temelje na drukčijoj pravnoj osnovi, iako se o tome raspravljalo na raspravi. Budući da bi ta različita pravna osnova žaliteljici jamčila veća mirovinska primanja, nije moguće zanijekati da ona ima pravni interes za pokretanje postupka.

____________